• Susisiekite +370 5 246 13 48
  • Adresas Justiniškių g. 138, Vilnius

Saugūs Stiklo Paketai

Saugūs Stiklo Paketai

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, prie čionykščių saugumo reikalavimų buvo pradėti derinti reikalavimai, keliami įstiklinimui (Statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006). Todėl verta susipažinti su saugiais stiklo paketais, atitinkančiais ES reikalavimus.

Tai stiklo paketai kuriuose naudojami grūdinti, laminuoti arba viela armuoti stiklai.

  • Grūdintas stiklas yra 4-5 kartus stipresnis už įprastinį, o duždamas jis subyra į mažas daleles bukais kraštais. Jį reikia naudoti patalpose, kur stiklas gali būti pažeistas dėl pastatuose esančių žmonių veiklos (pvz., įėjimo durys), taip pat tam tikrose kritinėse zonose. Kur ir kokį saugų stiklą naudoti, reikėtų pasitarti su projektuotojais.
  • Laminuotas stiklas – tai stiklas, padegtas specialia plėvele. Po smūgio stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės.
  • Armuotas stiklas – tokio stiklo atsparumas didinamas panaudojant vielinį tinklą, kuris sulaiko stiklo šukes savo vietoje.

Projektuojant langų ir išorinių durų įstiklinimą, turėtų būti įvertinta:

  • pastato patalpų paskirtis ir jų naudotojų veiklos intensyvumas t. y. galinčių prieiti prie kritinėse padėtyse esančio įstiklinimo žmonių kiekis ir jų veikla;
  • stiklo atsparumas smūgiui ir dužimo būdas;
  • kritinėse padėtyse esančio stiklo matmenys.

Stiklo saugumas apibūdinamas stiklo atsparumo smūgiui ir stiklo dužimo būdo klasėms.
Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės pagal LST EN 12600

Eil.
Nr.
Stiklo savybė
Stiklo klasė
Pastabos
1
Atsparumas smūgiui
3,2,1
3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės- didžiausias
2
Stiklo dužimo būdas
A
Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio šukių su aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis būdingas paprastam, terminiam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui
B
Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotam stiklui.
C
Stiklas subyra sudarydama daug mažų šukių, kurios santykinai yra nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui

Stiklų klasifikacija pagal EN 12600 standartą

Laminuotų ir grūdintų stiklų žymėjimas pagal standarto LST EN 12600:2003 klasifikaciją.

Stiklo kodas
Klasė pagal EN 12600
33.1
2 ( B )2
44.1
2 ( B )2
44.2
1 ( B )1
4mm grūdintas
1( C )2
6mm grūdintas
1( C )2
8mm grūdintas
1( C )2
10mm grūdintas
1( C )1
Saugūs Stiklo Paketai-picture